Geschlecht:          Hengst

Geburtsdatum:     2022

Farbe:                    Fuchsfarbwechsler Schecke Glasauge


FEIF- ID                
DK2022100837

 

Mutter:                  DK2015200524 - Magga fra Langtved

Vater:                    DK2009100883 - Eiðfaxi fra Spangshuse (8.14)

 

Grosser und sensibler Junghengst mit besonderer Farbe.


  

 

share it to your friends